Om

Utöver engagemang inom elbranschen har Lars ett stort intresse för ledarskap och idrott, framförallt rugby. Lars var under 14 års tid ordförande i Svenska Rugbyförbundet och är numera hedersordförande och spelade i många år själv.

 

Med sina erfarenheter är övertygelsen att man når framgång inom företagande och idrott när involverade får insikt och förståelse för vald strategi och inriktning.​ Det krävs också ett engagemang för att kunna prestera.

 

Att få arbeta med frågor om hållbarhet, prova nya lösningar, våga utmana samt hjälpa människor att växa är det som ger ett värde för Lars och för SENIORIT. ​

 

 

SENIORIT AB

Smarta Elnät Innovation och Rådgivning

Om SENIORIT och Lars Olsson

Lars Olsson har tidigare arbetat som VD för Falbygden Energi, VD för Göteborg Energi Nät AB och Karlstads Elnät AB. Under 2009 var Lars projektchef för Mätning 2009 och ansvarig för byte av 270 000 elmätare i Göteborg, Falbygden och Partille. På Falbygden Energi drev Lars utvecklingsprojekt med hjälp av medel från Energimyndigheten, Elforsk och Göteborg Energi AB (FOU) inom programmet Smarta Elnät Innovation och har varit aktiv inom området i ett antal år. Inriktning på projekten var främst anslutning av förnybar energi i form av vindkraft och bioenergi samt energilagring.

 

För mer detaljerad bakgrund se: LinkedIn

 

Idrott ger energi

 

SENIORIT AB

Smarta Elnät Innovation och Rådgivning

 

Färgareg.11

411 11 Göteborg

Tel: 0709-626352

lars.olsson@senioritab.se

www.senioritab.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved